Kebahagian

Kebahagiaan bukanlah apa yang engkau dapatkan dari luar, tapi kebahagiaan adalah apa yang engkau munculkan dari dalam lalu engkau berbagi dengan yang di luar…

Kebahagiaan bukanlah ketika engkau menulis, lalu banyak yang memberi komentar positif dan cap jempol, tapi kebahagiaan adalah ketika engkau tetap berbagi dan menulis walau orang lain tidak memerhatikan tulisanmu. Dan kebahagiaan adalah ketika tulisanmu di-copas tanpa sepengatahuanmu lalu tulisan itu tersebar dan menjadi manfaat jariyah untuk kemashlahatan alam semesta, dan tiba-tiba saja tabungan energi positifmu di semesta meningkat bahagia.

Sebab, Kebahagiaan bukanlah terletak pada kumpulan yang terlihat, tapi kebahagiaan terletak pada kumpulan yang tak terlihat. Semakin tak terlihat amalmu, semakin sejati kebahagianmu.

Dan, Kebahagiaan itu bukanlah terletak pada kebebasan bertindak, tapi kebahagiaan adalah keberhasilan menikmati kehidupan yang terikat ini dengan penuh kesadaran dan kebermaknaan yang sejati….

Sebab Kebahagiaan itu tidak terikat walaupun begitu banyak keterikatan di luarmu, sebab kebahagiaan itu dari dalam, unlimited, bukan dari luar, limited…

So mari kita tetap dipraktekkan sahabat semua,
Jangan menunggu bahagia baru tersenyum
tapi tersenyumlah maka engkau akan bahagia…

Wallahu alam
source:http://www.facebook.com/group.php?gid=41660966609

#bahagia